81 584
pictures
227
blog posts
371 photographed species of 450 (82%)
found 2 new species in Ukraine

search

unidentified birds


2022-09-22 | Kyiv | V Koval

2022-06-29 | Stavy, Kyiv region | Galyna Reva

2022-09-11 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-05-05 | | Andrii Radzhabov

2022-05-04 | | Andrii Radzhabov

2022-04-28 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-02-21 | | A Zhuravel

2021-08-24 | | Vsevolod Olenich

2022-02-09 | Kyrovograd region | Andrew Simon

2021-06-18 | Chornobyl exclusion zone, Kyiv region | Andrew Simon

2021-04-11 | Chornobyl exclusion zone, Kyiv region | Andrew Simon

2022-01-13 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-01-13 | Kiev region | ALENA FOMINA

2022-01-04 | Odesa region | ALENA FOMINA

2021-12-25 | Kyiv Oblast | Yuriy Kodrul

2021-10-11 | Urozhaine, Donetsk obl. | Family Kuzhel

2021-02-28 | Kherson Oblast | Yuriy Kodrul

2020-10-13 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2018-11-17 | Khmelnytsky region, ornithological reserve "Velykobereznyanskyi" | Olexandr Ghryb

2020-10-01 | | Kyrylo Gorshkov

2020-09-06 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2020-09-06 | Kozynci, Kyiv region | Andrew Simon

2020-09-06 | Hryhorivka | Olga Malygina

2020-08-30 | Bortnychi | Oleg Rozhko

2020-08-27 | Maidanivka, Kyiv region | Andrew Simon

2020-08-16 | | Vasil Bodnar

1961-01-01 | Uman | Valentin Kasianchuk

2019-07-11 | Orane, Kyiv region | Andrew Simon

2019-05-25 | near Kozyntsi village | Konstantin Pismennyi

2018-03-31 | | Oleg Martsun

2016-05-03 | Novoyavorovsk, Livovska oblast. | Oksana Raldugina

2014-09-19 | | Uri Muhin


Big Year 2022

1. ALENA FOMINA (206)
2. Irina Ortik (150)
3. Dmytro Petrychenko (136)
4. Andrey Mis\'kov (135)
5. Inna Kyselova (124)
6. Oksana Makhovska (124)
7. V Koval (109)
8. Andrew Simon (96)
9. Vasil Bodnar (87)
10. Natalia Honcharyk (80)
more...

rare birds records

rare birds were not found yet

recent video

2022-04-04. White Wagtail (Stanislavs Gr).

2022-01-30. Horned Lark (Valerii Knysh).

2022-01-29. Black Woodpecker (David Golodetsky).

2022-01-04. Eurasian Bittern (David Golodetsky).

2021-11-10. Northern Bullfinch (Alexender Zabolotnyy).

2021-11-07. Great Tit (Stanislavs Gr).

2021-11-04. Rook (Alexender Zabolotnyy).

2021-11-02. Grey Partridge (Andrew Simon).

2021-10-31. Common Sparrowhawk (Alexender Zabolotnyy).

2021-10-28. Hooded Crow (Alexender Zabolotnyy).

2021-10-24. European Robin (Stanislavs Gr).

2021-10-19. Tree Sparrow (Alexender Zabolotnyy).

2021-10-17. Long-eared Owl (Stanislavs Gr).

2021-10-05. Hooded Crow (Alexender Zabolotnyy).

2021-09-21. White Wagtail (Alexender Zabolotnyy).

more video...